Ondernemersavond 25 oktober 2018

Een veilige binnenstad creëren we samen!

Als eigenaar van een winkel of horecazaak wil je een veilige omgeving voor je klanten en je medewerkers. Maar hoe kun je hier zelf invloed op uitoefenen? Op donderdagavond 25 oktober organiseerde Collectief Roosendaal een ondernemersavond in het politiebureau waarin dit thema centraal stond.

Veilig voelen

Hoe staat het met de veiligheid in Roosendaal en wat zijn kenmerkende ontwikkelingen op dit gebied? Dré van Roomen en  Dion Voorheijen van de Politie Roosendaal zijn al jarenlang betrokken in de binnenstad en deelden hun ervaringen. “Er is een verschil tussen veilig zijn en je veilig voelen. Vooral het veiligheidsgevoel is bepalend voor de winkeliers en heeft direct invloed op de aantrekkingskracht van de binnenstad.  Een veilige omgeving creëren we samen door daar zelf verantwoordelijkheid in te nemen. Een vriendelijke ontvangst in een winkel of horecagelegenheid is heel belangrijk. Niet alleen in het kader van klantvriendelijkheid maar ook om te laten weten aan klanten dat je ze gezien hebt. Dit kan preventief werken met betrekking tot winkeldiefstal.”

Positief gedrag belonen

Bij een veilige en schone omgeving is het volgens Dré ook goed om positief gedrag te belonen. Nudging is een methode om met ‘een klein duwtje in de rug’ bepaald gedrag te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan Holle Bolle Gijs in de Efteling waarbij het leuk is om afval weg te gooien. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden bijvoorbeeld een tekening van een vlieg in het urinoir zodat mannen beter richten of een trap in de vorm van een piano waardoor het een belevenis is om de trap te nemen en mensen de roltrap minder gebruiken.

Goede buren

Guus Louwagie van Scorpions Security, het beveiligingsbedrijf van Winkelcentrum Roselaar, weet uit de dagelijkse praktijk dat het essentieel is om samen te werken. Zie je een verdacht persoon of gebeurt er iets in de winkel laat het anderen weten (bijvoorbeeld met een groepsapp) en help elkaar. Juist door hierin collectief op te trekken kunnen mensen met verkeerde bedoelingen aangehouden worden. Zo zorgen we er samen voor dat dit gedrag niet wordt getolereerd en we dit soort mensen weren uit de binnenstad. Dré vult aan “Als een huis in brand staat zijn het dikwijls de buren die als eerste hulp verlenen. Winkeliers kunnen, net als buren, veel voor elkaar betekenen”.

 

Wat is jouw rol?

Niek Schets van Aleco Sports is trainer op het gebied van omgaan met agressie, mentale en fysieke weerbaarheid. Wat is agressie, wat betekent dit voor mij, hoe ga ik hiermee om en wat doe ik als iemand over een bepaalde grens gaat? Vragen waar Niek, samen met de ondernemers, tijdens deze avond over van gedachte wisselde. Doel was vooral om bewust te worden van je eigen rol en hoe je kunt handelen.

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel bij Over de Tong. De ondernemers waren enthousiast over de invulling van de avond. Door samen te praten over het thema veiligheid en ervaringen uit te wisselen is er meer bewustwording ontstaan.

Lees ook het artikel in BN De Stem