Collectief Roosendaal

Collectief Roosendaal is op 19 juni 2011 opgericht vanuit de collectieve behoefte van binnenstadsondernemers om vanuit een breed gedragen belangenorganisatie mee te werken aan een Roosendaalse binnenstad die schoon, heel, veilig, mooi en prettig is om er te verblijven. Voor zowel de eigen inwoners maar ook voor bezoekers van buiten Roosendaal. We gaan voor één gezamenlijk belang.

Gezamenlijk belang

Lid worden van Collectief Roosendaal kost € 25,- per jaar. Ondernemers zijn rechtstreeks lid en hebben rechtstreeks zeggenschap. Collectief Roosendaal heeft daarbij een uitvoerende rol.

Doelstellingen

  • Synergie door collectieve samenwerking om Roosendaal op de kaart te zetten als dé winkelstad van West-Brabant.
  • Het versterken van de economische positie van het centrum door te zorgen dat de binnenstad meer bezoekers trekt die bovendien langer blijven en meer besteden.
  • Het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad door de leefbaarheid, de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit verder te verbeteren.
  • Het versterken van de binnenstad als plaatselijk en regionaal centrum op het gebied van detailhandel, dienstverlening en horeca.

De organisatie kenmerkt zich door:

Een hoge betrokkenheid

Ondernemers is de binnenstad hechten waarde aan de binnenstadsvereniging. Circa 175 ondernemingen van de 300 ondernemingen zijn lid. Deze deelname is hoog in vergelijking met het landelijk gemiddelde. 

Transparantie en medezeggenschap

Zowel de leden, als de gemeente kunnen maximaal invloed uitoefenen op de bestedingen van het Ondernemersfonds tijdens de jaarlijkse én tussentijdse besprekingen van het budget.

Continuïteit in financiële middelen

Collectief Roosendaal heeft de zeggenschap over het collectieve ondernemersfonds van en voor de Roosendaalse binnenstad. Dit ondernemersfonds op basis van reclamebelasting is in januari 2012 ingevoerd waarbij de Gemeente Roosendaal de totale bijdrage vanuit de ondernemers verdubbeld.

Dit collectieve ondernemersfonds wordt in praktijk beheerd door de afzonderlijke Stichting Promotie Winkelstad Roosendaal en wordt telkens voor een contractperiode van vijf jaar vastgesteld en gegarandeerd waardoor het mogelijk is de gewenste plannen uit te werken en te bekostigen.