Collectief Roosendaal

Collectief Roosendaal is in 2011 opgericht vanuit de collectieve behoefte van ondernemers om vanuit een breed gedragen belangenorganisatie mee te werken aan een Roosendaalse binnenstad die mooi, veilig en prettig is om te verblijven. Voor Roosendalers, maar ook voor bezoekers van buiten de stad. We gaan voor één gezamenlijk belang.

Gezamenlijk belang

Lid worden van Collectief Roosendaal kost € 25,- per jaar. Ondernemers zijn rechtstreeks lid en hebben rechtstreeks zeggenschap. Collectief Roosendaal heeft daarbij een uitvoerende rol.

Doelstellingen

  • Synergie door collectieve samenwerking om Roosendaal op de kaart te zetten als dé winkelstad van West-Brabant.
  • Het versterken van de economische positie van het centrum door te zorgen dat de binnenstad meer bezoekers trekt die bovendien langer blijven en meer besteden.
  • Het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad door de leefbaarheid, de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit verder te verbeteren.
  • Het versterken van de binnenstad als plaatselijk en regionaal centrum op het gebied van detailhandel, dienstverlening en horeca.
  • Het aansturen van de binnenstadsmanager en uitvoering van activiteiten vanuit het collectieve ondernemersfonds

De organisatie kenmerkt zich door:

Een hoge betrokkenheid

Ondernemers is de binnenstad hechten waarde aan de binnenstadsvereniging. Circa 200 ondernemingen van de 450 ondernemingen zijn lid. Deze deelname is hoog in vergelijking met het landelijk gemiddelde. 

Continuïteit in financiële middelen

Samen met de gemeente beschikt Collectief Roosendaal jaarlijks over een budget uit het Ondernemersfonds beheerd via de afzonderlijke Stichting Promotie Winkelstad Roosendaal. Dit budget is gedurende de contractperiode van vijf jaar gegarandeerd waardoor het mogelijk is lange termijn plannen uit te werken. 

Transparantie en medezeggenschap

Zowel de leden, als de gemeente kunnen maximaal invloed uitoefenen op de bestedingen van het Ondernemersfonds tijdens de jaarlijkse én tussentijdse besprekingen van het budget.

Daadkrachtig bestuur en uitvoering

Naast een daadkrachtig en betrokken bestuur, heeft Collectief Roosendaal een binnenstadsmanager aangesteld. Deze manager geeft invulling aan uiteenlopende werkzaamheden ten behoeve van de binnenstad. Dit zorgt ervoor dat plannen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Onafhankelijk 

Het ondernemersfonds wordt beheerd door een onafhankelijke Stichting Promotie Winkelstad Roosendaal

Chainels

Met Chainels blijf je op de hoogte van wat er speelt in de binnenstad van Roosendaal. Chainels is een zakelijk communicatieplatform voor winkelgebieden. Collectief Roosendaal heeft geïnvesteerd in een platform speciaal voor Roosendaal. Leden worden via Chainels geïnformeerd over activiteiten of nieuwswaardigheden en ontvangen via dit kanaal uitnodigen voor bijeenkomsten. Het is mogelijk om zowel via de website als de Android of iOS app deel te nemen.

ROOS24

ROOS24 is een collectief spaarprogramma in de binnenstad van Roosendaal waar meer dan 50 winkels en horecazaken aan deelnemen. Het is een gezamenlijk initiatief van ondernemers, de gemeente, Parkeerbeheer en vastgoedeigenaren en mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Met de Roospas kunnen consumenten sparen voor gratis producten of diensten of voor korting op parkeren. Daarnaast maken zij elke maand kans op mooie prijzen. Doel van ROOS24 is de aantrekkingskracht van de binnenstad te vergroten en consumenten te belonen voor hun bezoek. Collectief Roosendaal ondersteunt dit initiatief.