Schoon en Veilig

We streven naar het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, het beheer en de leefbaarheid van de binnenstad. Daarnaast zullen we ons richten op het verbeteren en versterken van de veiligheid. Denk daarbij aan het terugdringen van winkeldiefstallen en het bewerkstelligen van een collectief winkelverbod tegen ‘veelplegers’ door de realisatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) voor de gehele binnenstad.
  • >

AGENDA

TWITTER