Belangenbehartiging, Informatie & Voorlichting

Collectief Roosendaal vormt de verbinding tussen de ondernemers en de lokale overheid. We denken mee over de toekomst van Roosendaal op (middel)lange termijn zodat er een eenduidige, breed gedragen visie voor de binnenstad ontstaat. Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten met onderwerpen specifiek gericht op de wensen van ondernemers. We streven naar één loket voor informatie en voorlichting over de binnenstad, het Binnenstadsmanagement.
  • >

AGENDA

TWITTER