Vier aandachtsgebieden

Op basis van bovenstaande hoofddoelstellingen wil de binnenstadsvereniging zich richten op vier aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden worden gefinancierd vanuit een collectief gedragen ondernemersfonds voor de Roosendaalse binnenstad. Het gaat om de aandachtsgebieden:Belangenbehartiging, Informatie & Voorlichting, Schoon & Veilig, Acquisitie & Leegstand en PR & Promotie.

  • >

AGENDA

TWITTER